Welkom bij Millekamp projecten & advies!

Graag lever ik een actieve bijdrage aan  vernieuwingsprojecten met een sociaal, cultureel of educatief doel.
Goede ervaring met inventariserend onderzoek, het adviseren van bestuur en management en het leiden van complexe samenwerkingsprojecten maken mij breed inzetbaar: 
als ontwikkelaar, kwartiermaker, (interim) projectleider of als coach van de uitvoerders. 
Inhoudelijk zijn talentontwikkeling en samenwerking op dit moment de belangrijkste thema's binnen mijn projecten.

Wietske Millekamp